Styrelse  2015
 
Ordförande
Jenny Östberg Hjort
073-8441356

 Vice ordförande
Wictoria Lundgren
070-6204877

Sekreterare
Sarita Månsson
070-3218764

Kassör
Jennie Gulin
070-5925191

Ledamöter
Eva Harström
Helén Löfblad  
Frida Granlund
Henrik Näslund
Pernilla Fridlund


Skicka ett mail till styrelsen

Klubbens gällande stadgar finns HÄR