Med ett alltför lågt antal anmälda ekipage måste vi tyvärr meddela att vi nödgas ställa in BÅDE Ponnytävling 2018-06-05 och Hästtävling 2018-06-06.

Vi beklagar detta tråkiga beslut och hoppas att vi ses på kommande Hästtävling i augusti. 

Funktionärer är på plats minst 10 minuter innan respektive klass start, med undantag av framhoppningen som bemannas 30 minuter innan start. Banpersonal (och alla övriga som inte är upptagna med annat) hjälper också till med ombyggnad av banan mellan klasserna.

Funktionärslunch: Alla funktionärer hämtar själva mat i cafeterian i ridhuset. Om man önskar något från grillen hämtar man det i ordinarie cafeterian. Detta för att skapa mer ordning och minska köerna i cafeterian för de tävlande.
Som funktionär får du gratis lunch den dagen du är funktionär. Övrigt fika betalar man själv för. Funktionärer som arbetar hela dagen har rätt till två måltider.

Beskrivning av funktionärsuppgifter:
Veterinärassistent: Du assisterar veterinären under besiktningstiden (angiven i ryttarmeddelande) med att kryssa av besiktade hästar i listan.

Domarsekreterare: Du sitter i domartornet och fyller i papper efter domarens anvisningar med ekipagens fel på hinder samt registrerad tid.

Tidtagare: Som tidtagare krävs att du är utbildad i tidtagningssystemet.

Manuell tidtagare: Som manuell tidtagare behöver du ingen utbildning. Viss vana av tävling är önskvärt. Du använder manuell tidtagningsklocka för att ta tiden från att ekipagen passerar startlinjen till att de passerar mållinjen. Vid bedömning två faser används två klockor. Denna tid används som back-up om något skulle strula med den automatiska tidtagningen.

Banchef: Tävlingsvana och vana att bygga banor krävs. Du ansvarar för personalen på banan och att alla hinder blir korrekt återuppbyggda om de rivs, att avstånd och måttangivelser från banskissen stämmer när hindret byggs upp.

Banpersonal: Minimiålder 13 år. Du hjälper till på banan med att bygga upp rivna hinder under klassens gång samt kratta vid hinder om underlaget blir slitet. Du hjälper också till att bygga om banan mellan klasserna.

In- och utsläpp: Du öppnar och stänger grinden till banan när de tävlande ska in eller ut. Detta är en bra uppgift för de yngre som är nya som funktionärer. Det är dock bra om du står tillsammans med någon mer erfaren om du aldrig tidigare varit funktionär. Hjälm på huvudet om du är under 18 år. 

Framhoppning: Minimiålder 15 år. God tävlingserfarenhet krävs med kunskaper om regelverk för framhoppning. Bemannas i första hand av licensierade tävlingsryttare.

Sladdare: Du kör fyrhjulingen med sladd och jämnar till underlaget på framhoppning och
bana mellan klasserna. OBS! Framhoppningen sladdas direkt efter att klassens sista
startande lämnar framhoppningen! Detta för att den banan ska vara klar när de tävlande till
nästa klass börjar rida fram. Detta innebär att du bör ha sladden påkopplad och sitta redo på
fyrhjulingen när det är ett par ekipage kvar i klassen.

Parkeringsvakt: Här behövs ingen hästvana alls. Du hänvisar ankommande fordon till
parkeringsplats. Parkeringsplats kan skilja sig åt mellan olika tävlingar, årstider och fordon.
Kontrollera med Maggan vad som gäller för respektive tävling. Du är en av de första
funktionärerna på plats, minst en och en halv timme innan första start.

Cafeteria: I cafeterian krävs inte heller någon som helst hästvana. Du säljer och serverar mat
och fika, eller sköter grillen. Det behövs också några ”löpare” som transporterar mat från
köket i ridhuset till utecafeterian.

Sjukvårdare: HLR-utbildning ett krav, någon typ av medicinsk utbildning önskvärd. Du finns
tillgänglig på tävlingsområdet och har viss uppsyn över bana och framhoppning där de flesta
tillbuden sker. Sjukvårdsväska finns med det nödvändigaste. Du ser över lättare blessyrer
och tillkallar ambulans i förekommande fall.

Säkerhetsansvarig: Ordnar med avspärrningar, fyller i blankett för anläggningen som sedan skall finnas i sekretariatet. 

Utöver dessa poster är det bra med någon eller några som fungerar som allt-i-allo, och tex
tömmer skräpkorgar, ser till att vattentunnor vid uppstallning inte blir tomma, städar
toaletter etc.

Så här ser det ut på funktionärssidan (exklusive café). 

Uppdatering torsdag kl 15.00 - Manfall fredag! Har vi några som kan hoppa in?

Meddela på 070-368 0684 

Fredag 25 maj
 Parkeringsvakter 08.00-10.00 Sanna Bergman och Lihkku Bergman
Parkeringsvakter från 09.30 Maria Bäckström Anders Boija
 Sladda: 
 Sekretariat 1: Wictoria Lundgren
 Sekretariat 2: Ulrica Thorén
 Säkerhetsansvarig: Anette Krantz
 Sjukvårdare: Anette Krantz
 Veterinärassistent: 
Översyn toaletter: Pernilla Fridlund

Start 12.00
Klass LC  
 Banchef : Hanna Jönsson
 Tidtagare: Elvira Bergqvist
 Manuell tidtagare: 
 Domarsekreterare: Maria Bäckström
 Banpersonal 1: Alicia Thorén
 Banpersonal 2:
 Banpersonal 3: 

 Banpersonal 4: Beata Westman
 Grind -fr 13 år: Astrid N
 Framhoppning: Therese Nybacka

Klass LB  
 Banchef : Maria Bäckström
 Tidtagare: Emma Päärni
 Manuell tidtagare: 
 Domarsekreterare: Elvira Bergkvist
 Banpersonal 1: Thilde Nordlinder
 Banpersonal 2: Therese Nybacka
 Banpersonal 3: Pernilla Fridlund
 Banpersonal 4: Alva Fridlund
 Grind -fr 13 år: Svea Magnusson
 Framhoppning: Hanna Jönsson
 
Klass  LA  
 Banchef : Olivia Johnston
 Tidtagare: Sarita Månsson
 Manuell tidtagare: Emma Päärni
 Domarsekreterare: Elvira Bergkvist
 Banpersonal 1: Thilde Nordlinder
 Banpersonal 2:Marlene Jonsson
 Banpersonal 3: Svea Magnusson
 Banpersonal 4:
 Grind -fr 13 år: 
 Framhoppning: Therese Nybacka

Lördag 26 maj
 Parkeringsvakter: Marianne Westman, Margareta Bäckström, Thomas Lundgren
 Sladda: Kalle Westman
 Sekretariat 1: Wictoria Lundgren
 Sekretariat 2: Ulrica Thorén
 Säkerhetsansvarig: Marlene Jonsson
 Sjukvårdare: Marlene Jonsson
 Veterinärassistent: Lagnebro
Översyn toaletter: Pernilla Fridlund

Start 09.00 
Klass LC  
 Banchef : Marianne Westman
 Tidtagare: Emma Päärnä
 Manuell tidtagare: Saga Harström
 Domarsekreterare: Åsa Wiik
 Banpersonal 1: Marlene Jonsson
 Banpersonal 2: Thilde Nordlinder
 Banpersonal 3 : Alicia Thorén
 Banpersonal 4: Eva Harström
 Grind -fr 13 år: Ebba Nyqvist
 Framhoppning: Wilma Lundgren

Klass LB  Sveland
Banchef: Marianne Westman
 Tidtagare: Emma Päärnä
 Manuell tidtagare: Wilma Lundgren
 Domarsekreterare: Åsa Wiik
 Banpersonal 1: Marlene Jonsson
 Banpersonal 2: Ebba Nyqvist
 Banpersonal 3: Eva Harström
 Banpersonal 4: Linnea Holgersson
 Grind -fr 13 år: Beata Westman
 Framhoppning: Saga Harström

Klass LB Sveland
 Banchef: Marianne Westman
 Tidtagare: Emma Päärnä
 Manuell tidtagare: Wilma Lundgren
 Domarsekreterare: Åsa Wiik
 Banpersonal 1: Ebba Nyqvist
 Banpersonal 2: Eva Harström
 Banpersonal 3: Saga Harström
 Banpersonal 4: Beata Westman
 Grind -fr 13 år: Svea Magnusson
 Framhoppning: Linnea Holgersson

Klass LA  
 Banchef: Rebecka Sjögren
 Tidtagare: Linnéa Fastén
 Manuell tidtagare: Sarita Månsson
 Domarsekreterare: Petra Lundgren
 Banpersonal 1: Thilde Nordlinder
 Banpersonal 2: Tova Wallin
 Banpersonal 3: Moa Lundgren
 Banpersonal 4: Ebba Nyqvist
 Grind -fr 13 år: Åsa Wiik
 Framhoppning: Wilma Lundgren

Klass MSV B  
 Banchef : Rebecka Sjögren
 Tidtagare: Linnéa Fastén 
 Manuell tidtagare: Eva Harström
 Domarsekreterare: Petra Lundgren
 Banpersonal 1: Marlene Jonsson
 Banpersonal 2: Thilde Nordlinder
 Banpersonal 3: Li Norell
 Banpersonal 4: Amelie Wermelin
 Grind -fr 13 år: Tova Wallin
 Framhoppning: Moa Lundgren

Klass MSV A  
 Banchef: Rebecka Sjögren
 Tidtagare: Linnéa Fastén 
 Manuell tidtagare: Eva Harström
 Domarsekreterare: Petra Lundgren
 Banpersonal 1: Marlene Jonsson
 Banpersonal 2: Thilde Nordlinder
 Banpersonal 3: Li Norell
 Banpersonal 4: Amelie Wermelin
 Grind -fr 13 år: Tova Wallin
 Framhoppning: Moa Lundgren

Reserv: Thea Kjellström, Olivia Johnston

Söndag 27 maj
 Parkeringsvakter: Bo Kjellström, Håkan
 Sladda: Kalle Westman
 Sekretariat 1: Wictoria Lundgren
 Sekretariat 2: Ulrica Thorén
 Säkerhetsansvarig: Marlene Jonsson
 Sjukvårdare: Marlene Jonsson
 Veterinärassistent: Henrik Lundblom
Översyn toaletter: Pernilla Fridlund

Start 09.00
Klass LA  
 Banchef: Marianne Westman
 Tidtagare: Elvira Bergqvist
 Manuell tidtagare: Åsa Wiik
 Domarsekreterare: Ebba Nyqvist 
 Banpersonal 1: Thilde Nordlinder
 Banpersonal 2: Edith Svedberg
 Banpersonal 3: Li Norell
 Banpersonal 4: Alicia Thorén
 Grind -fr 13 år: Tova Wallin
 Framhoppning: Hanna Jönsson

Klass MSVB  
 Banchef : Marianne Westman
 Tidtagare: Elvira Bergqvist
 Manuell tidtagare: Åsa Wiik
 Domarsekreterare: Eva Harström
 Banpersonal 1: Marlene Jonsson
 Banpersonal 2: Thilde Nordlinder
 Banpersonal 3: Edith Svedberg
 Banpersonal 4: Amelie Wermelin
 Grind -fr 13 år: Ebba Nyqvist 
 Framhoppning: Hanna Jönsson

Klass LB  
 Banchef: Saga Harström
 Tidtagare: Sarita Månsson
 Manuell tidtagare: Emma Päärnä
 Domarsekreterare: Petra Lundgren
 Banpersonal 1: Marlene Jonsson
 Banpersonal 2: Thilde Nordlinder
 Banpersonal 3: Moa Lundgren
 Banpersonal 4: Ebba Nyqvist 
 Grind -fr 13 år: Åsa Wiik
 Framhoppning: Linnea Holgersson

Klass LB+  Sveland
 Banchef : Saga Harström
 Tidtagare: Sarita Månsson
 Manuell tidtagare: Emma Päärnä
 Domarsekreterare: Petra Lundgren
 Banpersonal 1: Marlene Jonsson
 Banpersonal 2: Moa Lundgren
 Banpersonal 3: Ebba Nyqvist 
 Banpersonal 4: Maria Månsson
 Grind -fr 13 år: Åsa Wiik
 Framhoppning: Linnea Holgersson

Alla medlemmar och anhäng till medlemmar:)  - Välkomna till Näsets fixardag!
Tisdagen den 1 maj kl 11.00 gör vi vårfint och annat pyssel på anläggningen. 
Ta gärna med lite "bra-att-ha-verkyg" så hjälps vi alla åt och har samtidigt trevligt tillsammans. 

Vi belönas med härlig samvaro och utelunch!
 

Klubbens årsmöte 2018 äger rum 18/2 kl 13.00 i cafeterian på näset.

Efter årsmötet bjuder klubben på smörgåstårta. Anmäl i formuläret nedan senast 14/2 om du vill vara med och äta!
Till själva årsmötet behövs ingen anmälan, vi hoppas att så många som möjligt kan vara med!
 

OBS! Träningsavgifter för Maggan, ridskoleavgifter och anläggningsabbonemang betalas ej till klubbens konto utan till Stall Killigrew.

Klubbkläder

Vill du publicera något på hemsidan?

Skicka då ett mail till webmaster